Personvernerklæring Assistent Partner AS.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte kunder, leverandører og ansatte. Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar den enkeltes rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.
Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.
Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.
«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-postadresse eller hva slags type forhold du har hos oss.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.
Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Hvilke personlige data lagres hos Assistent Partner AS?

Personopplysningene vi samler inn er de opplysningene vi mottar når du registreres som kunde, kontaktperson eller ansatt hos oss, samt eventuelle personopplysninger i forbindelse med vår behandling av bestillinger/leveranser. Vi mottar også personopplysninger fra stat og kommune i forbindelse med vårt arbeid med omgivelseskontroll og trygghetsalarmer.
Opplysninger vi mottar og registrerer er: fornavn, etternavn, leverings- og fakturaadresse, telefonnummer, e-postadresse, firmanavn, org.nummer, personnummer, hjemfylke og/eller kommune, tilbud, leverte produkter/ordreverdi, ordrenummer, bestillingsdato, fakturanummer og betalingsinformasjon.

Hvordan benyttes personopplysningene?

Opplysningene brukes til å effektuere bestillinger, håndtere betalinger, historikk over leverte produkter og servicehistorikk. Informasjon om kontaktperson hos leverandører benyttes til dialog om bestillinger/leveranser. Informasjon om ansatte benyttes til lovpålagte rapporteringer til det offentlige og ifbm. lønn.

Hvem deler vi opplysningene med?

Assistent Partner AS har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester.
Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med, og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet og taushetsplikt.
Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og har iverksatt diverse sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvordan begrense eller oppdatere bruk av lagret persondata?

Persondata som er nødvendige for å fullføre inngåtte avtaler eller som er lovpålagt å oppbevare en viss tid kan ikke begrenses eller slettes.
Andre persondata kan slettes eller oppdateres etter ønske.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor, eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Bokføringsloven gjør at faktura- og personalopplysninger må lagres i minst 5 år.

Hvordan kontakte Assistent Partner AS?

Postadresse: Svelvikveien 61, 3039 Drammen
Telefon: +47 481 01 100
e-post: post@assistentpartner.no
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20/07-2018.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer etter behov.