Skyvedørsautomatikk

Bedre tilgjengelighet med dørautomatikk

Vi leverer dørautomatikk for elektrisk styring av åpning, lukking og låsing av dører. Automatiske dørsystemer sikrer økt tilgjengelighet og gir funksjonsfordeler. Dørautomatikk kan styres fra mange ulike impuls – givere som adgangskontrollporttelefon, albuebryter eller radar.

Vi forhandler både slagsdørs og skyvedørsautomatikk med elektrisk døråpner og dørlukker funksjon.  Assistent Partner er total – leverandør for tjenester innen adgangskontroll, porttelefoni, automatiske dørsystemer og ITV anlegg for private boliger, borettslag samt offentlige og nærings bygg. Vi finner gode helhetlig løsninger tilpasset behov. Vi kan oppgradere eksisterende anlegg og bidra på prospektering på nyanlegg. Våre dyktige installatører kommer gjerne på befaring.

Lovpålagte krav til dørautomatikk.

I bygg med mye trafikk og mange brukere, som offentlige bygg og næringseiendom, stilles det krav til at dørene skal åpne seg automatisk og/eller være selvlukkende, for å fungere som brannskiller og/eller rømningsvei. NAV hjelpemiddelsentralen har sine egne spesifiseringer for dørautomatikk på branndører. Vi finner driftssikre løsninger, som tilfredsstiller lovpålagte krav og som sikrer tilgjengelighet og funksjonalitet for alle.

Riktig dørstyring gir bedre funksjonsfordeler.

Riktig dørautomatikk gir bedre tilgjengelighet og bekvemmelighet for brukerne. I bygg med mye trafikk som forretningsbygg og offentlig virksomhet, sikrer automatisk åpne og lukke systemer en enklere og mer effektiv hverdag. Særlig gjelder dette for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi planlegger og installerer systemer som sikrer god tilgjengelighet for alle brukere.

Slagdørsautomatikk.

Moderne slagsdørsautomatikk er brukervennlig, funksjonelt og sikkert. Vi forhandler dører fra blant annet Dorma og Geze som oppfyller krav for pålitelighet, praktisk i bruk og visuell eleganse. Automatisk døråpner og dørlukker funksjoner er praktisk å bruke i bygg med mye trafikk, de er brann og rømnings sikre, og gjør tilgang enklere for funksjonshemmende.

Vi kan foreta oppgradering på eksisterende bygg, og planlegge og installere på nybygg. For private boliger, borettslag samt offentlige og næringsbygg. Vi utfører også service, noe vi anbefaler jevnlig for å øke levetiden på automatikken. Våre automatiske dører har forskjellige egenskaper og funksjoner. Noen har både automatisk døråpner og dørlukker funksjon, mens andre kun elektrisk døråpner. Vi har både tunge og lettere varianter. Kontakt oss så finner vi gode løsninger tilpasset behov.
Vi leverer også automatisk skyvedør system for private, bedrifter og det offentlige.

Automatisk skyvedør for tilgjengelighet og komfort.

Skyvedører er plassbesparende og moderne. Med skyvedørsautomatikk optimaliserer man bruks funksjonen i en bygning. Skyvedører er plassbesparende, og passer fint inn i de fleste bygninger. Skyvedører fra Geze er en innovativ løsning med fokus på kapasitet, sikkerhet og brukervennlighet. Våre dører har automatisk døråpner og dørlukker funksjon.

Et automatisk skyvedør – system er meget bekvemmelig i bygg med mye trafikk som kjøpesenter, butikker, sykehus og andre offentlige og bedrifts bygg. Det gir enkel, effektiv og sikker adgang. Systemene kan benyttes både utvendig og innvendig i bygninger.

Assistent Partner installerer skyvedørsautomatikk i alle typer bygg. Vi kan bistå med prospektering og planlegging for nye bygg, og oppgradere systemene på eksisterende. Vi utfører også service på skyvedørsautomatikk. Kontakt oss gjerne for befaring eller mer informasjon.
Vi leverer også slagdørsautomatikk til private, bedrifter og det offentlige.

Geze PowerDrive

Automatikk skyvedør tung.

Artikkel nr. 112027 – Typebetegnelse Geze PowerDrive

Geze SlimDrive SL

Automatikk skyvedør tung.

Artikkel nr. 982150 – Typebetegnelse Geze SL2 150